صفحه اصلی سوابق تحصیلی تجربیات علمی اجرایی جوایز و افتخارات عضویت در مجامع علمی اختراعات و اکتشافات کارگاههای آموزشی مقالات کتب طرحهاو پروژه های تحقیقاتی پایان نامه ها
نام : محمدسيروس
نام خانوادگی : پاكباز
وضعیت تأهل :  متأهل
محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1333
گروه : گروه عمران
دانشکده : دانشكده مهندسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
مرتبه علمی : دانشيار

وضعیت استخدامی : رسمي    پایه   31
تاریخ استخدام : 1361

تخصص : ژئوتكنيك
علایق : رفتار خاك- ديناميك خاك-تونلسازي-اصلاح خاك-پايداري شيروانيها

Office :    0611-3337010
Email :     pakbaz_m@scu.ac.ir
Web :      
آدرس محل کار : دانشگاه شهيد چمران- گروه اموزشي عمران