صفحه اصلی سوابق تحصیلی تجربیات علمی اجرایی جوایز و افتخارات عضویت در مجامع علمی اختراعات و اکتشافات کارگاههای آموزشی مقالات کتب طرحهاو پروژه های تحقیقاتی پایان نامه ها
نام : محمدسیروس
نام خانوادگی : پاکباز
وضعیت تأهل :  متأهل
محل تولد : تهران
تاریخ تولد : 1333
گروه : گروه عمران
دانشکده : دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتبه علمی : دانشیار

وضعیت استخدامی : رسمی    پایه   31
تاریخ استخدام : 1361

تخصص : ژئوتکنیک
علایق : رفتار خاک- دینامیک خاک-تونلسازی-اصلاح خاک-پایداری شیروانیها

Office :    0611-3337010
Email :     pakbaz_m@scu.ac.ir
Web :      
آدرس محل کار : دانشگاه شهید چمران- گروه اموزشی عمران