صفحه اصلی سوابق تحصیلی تجربیات علمی اجرایی جوایز و افتخارات عضویت در مجامع علمی اختراعات و اکتشافات کارگاههای آموزشی مقالات کتب طرحهاو پروژه های تحقیقاتی پایان نامه ها
نام : سعید
نام خانوادگی : نمازی
وضعیت تأهل :  متأهل
محل تولد : اهواز
تاریخ تولد : 1341
گروه : گروه برق
دانشکده : دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مرتبه علمی : مربی

وضعیت استخدامی : رسمی    پایه   17
تاریخ استخدام : 1372

تخصص :
علایق :

Office :    
Email :     sd_namazie@scu.ac.ir
Web :      
آدرس محل کار :