Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: گزارش روند درمانی یک مورد قوی مهاجر با سابقه اصابت گلوله به بال
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
هادی ندافنویسنده اولهیأت علمی
امیررضا ایمانینویسنده دومدانشجو
محمد مسعودینویسنده سومدانشجو
مریم عزتی گیوینویسنده چهارمدانشجو
امیر حسین مودتینویسنده پنجمدانشجو
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : ندارد
ارائه شده در کنفرانس : دهمین سمپوزیوم ملی جراحی‏، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : هر دو
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 138 تا 138
واژگان کلیدی : قوی مهاجر اصابت گلوله شکستگی کارپ
چکیده فارسی :

گزارش روند درمانی یک مورد قوی مهاجر با سابقه اصابت گلوله به بال

 

مقدمه: در آذر ماه سال 1390 یک مورد قوی مهاجر اروپایی با خونریزی از ناحیه کارپ و شکستگی آشکار، توسط یک کشاورز به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شد. پس از تهیه رادیوگرافی از بال آسیب دیده، شکستگی شدید ناحیه کارپ تائید شد. حیوان با رژیم میدازولام(1mg/kg ) به عنوان پیش بیهوشی و کتامین با دوز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بعنوان القاء کننده و نگهداری با گاز ایزوفلوران (MAC2.5) بیهوش شده و روند آماده سازی موضع انجام شد.
مواد و روش کار: پس از در معرض قرار دادن ناحیه صدمه دیده، مشخص گردید که عروق اصلی ناحیه صدمه جدی دیده است و در مرحله بعد اقدام به تثبیت شکستگیتوسط پین با تکنیک نصب بصورت شاتل(دوکی) و قرار دادن کریستال¬های هیدروکسی آپاتیت و DBM انسانی بواسطه سیرکلاژ وایر در محل نقیصه استخوانی انجام شد. به پوست ناحیه نیز صدمه جدی وارد آمده بود که پوست ناحیه نیز پلاستی شده و لبه¬های پوست بخیه شد. مایع دارمانی بصورت زیر جلدی انجام شد و همچنین انتی بیوتیک تراپی با داروی وسیع الطیف آغاز گردید. پس از انجام اقدامات لازم حیوان در بخش بستری گردید و مراقبت¬های روزانه به عمل امد. حیوان به محیط عادت کرده و به خوبی غذا می¬خورد. پس از گذشت 5 روز و تغییر رنگ موضع و همچنین تغییر بوی ناحیه جراحی شده، نکروز شدن بال محرز گردید و با رژیم مشابه قبل حیوان بیهوش شده و با آسیب دیده از یک مفصل بالاتر آمپوته شد.

کلمات کلیدی: قوی مهاجر، اصابت گلوله، شکستگی کارپ
 

چکیده انگلیسی :

ندارد

                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1