Skip Navigation Links

  ورود به سیستم
Skip Navigation Links
عنوان مقاله به فارسی: استفاده از تکنیک آناستوموز انتها به پهلو سرخرگی و سیاهرگی در پیوند کلیه یک قلاده سگ
نویسندگان عضو دانشگاه
نویسندهنقشعضویت
امیررضا ایمانینویسنده اولدانشجو
محمد مسعودینویسنده دومدانشجو
مریم عزتی گیوینویسنده سومدانشجو
امیر حسین مودتینویسنده چهارمدانشجو
هادی ندافنویسنده پنجمهیأت علمی
علی بنی آدمنویسنده ششمهیأت علمی
نویسندگان خارج از دانشگاه
عنوان مقاله به انگلیسی : ندارد
ارائه شده در کنفرانس : دهمین سمپوزیوم ملی جراحی‏، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
زبان ارائه : فارسی
نحوه ارائه : ارائه پوستر وچاپ خلاصه
وضعیت نسخه موجود : هر دو
شماره صفحه چاپ مقاله در مجموعه مقالات : از : 30 تا 30
واژگان کلیدی : سگ پیوند کلیه آناستوموز
چکیده فارسی :

استفاده از تکنیک آناستوموز انتها به پهلو سرخرگی و سیاهرگی در پیوند کلیه یک قلاده سگ

 

مقدمه: تکنیک پیوند کلیه به حدود صد سال پیش باز¬می¬گردد. پیشرفت¬های حاصله در علم پیوند موجب نجات جان چندین انسان و حیوان شده است. ایران نیز به¬عنوان چهارمین مرکز پیوند کلیه در دنیا مطرح است و پیوند کلیه در حیوانات در چند مرکز محدود در اروپا و امریکا مشغول به کار هستند. جراحی انجام شده در این تحقیق با هدف انجام تکنیک انجام شده و بدلیل فراهم نشدن داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی، پس زدن پیوند بصورت تحت بالینی قابل پیش¬بینی بود.
مواد و روش کار: دو قلاده سگ نر بومی به¬عنوان دهنده و گیرنده پیوند انتخاب شدند. سرخرگ و سیاهرگ کلیه چپ سگ دهنده پس از برداشت به سرخرگ و سیاهرگ ایلیاک خارجی سمت راست گیرنده و بروش ساده تکی با نخ 0-6 نایلون برای سرخرگ¬ها و بروش ساده سرتاسری با نخ 0-7 برای سیاهرگ¬ها و آناتستوموز با روش انتها به پهلو و با کمک گرفتن از لوپ چشمی با بزرگنمایی 4 برابر، انجام شد. نفروپکسی با استفاده از یک فلاپ عضلانی واقع در ناحیه خلفی شکم صورت پذیرفت. در مرحله بعد با باز کردن سطح شکمی مثانه، میزنای را از پشت تریگون و بواسطه کانال ایجاد شده به داخل مثانه کشیده و بصورت مارسوپیالیزیشن درون مثانه با نخ نایلون 0-6 بخیه می¬شود.
نتیجه: هیچ مشکلی در حین جراحی و زمان ریکاوری مشاهده نشد. در روز 10، رادیوگرافی با ماده حاجب و یافته¬های سونوگرافی بیانگر تغییر موقعیت کلیه پیوندی از موقعیت طولی به صورت عرضی بودند. سطح کراتینین خون در 3 روز پس از جراحی دچار افزایش شد. حیوان 15 روز پس از جراحی آسان¬کشی شده و علیرغم وجود بخیه¬ها روی سرخرگ و سیاهرگ ایلیاک هیچگونه اثری از کلیه پیوندی یافت نشد. تکنیک آناستوموز عروق انتها به پهلو در پیوند کلیه، روش ترجیحی در انسان و با کمترین مشکلات پس از جرحی می¬باشد. انجام این تکنیک در پروژه¬های تحقیقی دیگری می¬تواند عملیاتی شود.

 

چکیده انگلیسی :

ندارد

                                سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
Version 3.0.0.1